нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НАД 40 БЕЗРАБОТНИ И НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ МЛАДЕЖИ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Две поредни обучения за нискоквалифицирани младежи, които не учат и не работят, бяха организирани в началото на годината от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Те са проведени по проекта „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, който се финансира от ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост. Общият му бюджет е 1,7 млн. евро. Партньори по проекта са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия. Водеща е АБЧО.

            Курсовете по проекта са предназначени за младежи, които не учат, не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда. Целевата група включва 1200 нискоквалифицирани млади хора на възраст до 29 години от малките общини, които са извън образователната система. Фокусът на обучителните курсове е върху изграждане на базови знания за намиране на работа, мотивиране за включване в пазара на труда, развиване на предприемачески инициативи с фокус към селскостопанския сектор.

            В първия курс, който се е провел в Сливен, са се включили 14 младежи от малките населени места в областта, повечето от които с много ниско образование - четирима със средно, останалите с начално. 90% от курсистите са се идентифицирали като представители на малцинствена група. Никой от тях не е обявил, че използва ИКТ в ежедневието си, освен мобилен телефон. Голяма част от младежите са били с опит в агросектора, но никога не са наемани на трудов договор.

            Вторият курс е проведен в Търговско-промишлената палата в Добрич. Той е обхванал 18 младежи от малки населени места около града. 12 от тях са били със завършено средно образование, а останалите с висше и сравнително добри познания за начина на кандидатстване и намиране на работа. Въпреки че в Област Добрич селското стопанство е най-развитият отрасъл на икономиката, повечето от курсистите не са имали трудов опит в сектора.

Проектът е стартирал на  01.10.2018г. и ще приключи на 30.09.2021г.

Категории