нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ В ОБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ ЗАРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Заради обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса се промени начинът на работа на специалистите в Общностен център за деца и семейства – гр. Вълчи дол. Той функционира по проекта „Подкрепи ме, за да успея“. Финансирането се осигурява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет на проекта е 582 280 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.   

Основна цел на проекта е подобряване на общото благосъстояние на децата от 0 до 7 години. Общностният център съчетава междусекторни услуги за подкрепа на подрастващите и техните семейства - здравни, образователни и социални.

Заради пандемията работата в центъра продължава при спазване на всички мерки за безопасност. За първи път се налага използването на нетрадиционни методи за комуникация - по телефона и в социалните мрежи. Във Фейсбук е направена поверителна група за родители и деца, потребители на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“. В нея, в лична кореспонденция със съответния специалист, се обменят задачи и се провеждат занятия чрез видео чат. Целта на тези нетрадиционни мерки е да не се прекъсва процесът на работа, за да не се губят резултатите, постигнати до момента.

Създадена е организация на работа чрез ежедневна комуникация по телефона с потребители на останалите услуги в Общностния център за разясняване на мерките за предпазване от коронавирус, както и преодоляване на стреса при създалата се заплаха от разпространението му. Осигурени са защитни облекла, шлемове, маски, ръкавици и дезинфектанти, които се използват при работа на терен.

Категории