нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАТ ИНФРАСТРУКТУРАТА В АВРЕНСКО СЕЛО

Пътни отсечки, водещи до воден обект в авренското село Здравец ще бъдат ремонтирани по проекта „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. Общият му бюджет е 349 994 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Аврен, която е подала проектно предложение към МИРГ „БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“.

По проекта ще бъдат изпълнени строително-ремонтни дейности по рехабилитация на пътната инфраструктура, водеща до воден обект в с. Здравец. Целта е да бъде подобрена транспортната достъпност и да се създадат оптимални условия за развитие на рибарството и на туристическия, културен и социален туризъм. Създаването на комфортна, достъпна и сигурна транспортна инфраструктура, каквато до момента липсва, ще популяризира рибарската общност. Проектът ще спомогне за цялостното развитие на общината чрез използване и опазване на екологичните дадености, обогатяване на социалния и културен живот и изграждане на инфраструктура в рибарската област.

Категории