нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА РЕОРГАНИЗИРАХА РАБОТАТА ПО ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Разпространението на COVID-19 наложи дистанционни методи на работа при изпълнението на някои от дейностите по проекта „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол”. Той се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бюджетът му е общо 874 712 лв. Проектът е насочен към хора в неравностойно положение – деца и възрастни.

Целта е подобряване достъпа до заетост, активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.

Към настоящия момент в учебните заведения на територията на Община Вълчи дол - СУ „Васил Левски“ - гр. Вълчи дол, ОбУ „Свети Иван Рилски” - с. Червенци, ОбУ „Васил Левски” - с. Михалич, ОУ „Климент Охридски” - с. Стефан Караджа и ПГ ЗГС - с. Стефан Караджа, са започнали общо 120 клубове по интереси, като предстои стартирането на още 32. Поради настъпилите обстоятелства, за да не се прекъсва дейността, заниманията са станали виртуални. Използват се дистанционни методи на работа чрез различни платформи, където ръководителите на клубове представят на учениците различни теми, върху които работят заедно.

По проекта за срок от 12 месеца са назначени на трудови  договори 20 лица на длъжността „работник строителство“ и 30 домашни помощника. На всички тях са разяснени мерките за предпазване от коронавирус и са осигурени защитни средства, които да използват при работата си на терен.                   

Категории