нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ АВТОРСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА ОИЦ-ВАРНА ПРЕДИЗВИКВА ИНТЕРЕСА НА ЧИТАТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

 

Разнообразие от актуални публикации, свързани с европейски програми и проекти, предлага Областният информационен център-Варна на читателите на портала Eufunds.bg и на членовете на групата си в социалната мрежа Фейсбук. Ежедневно в секцията на ОИЦ-Варна се публикуват текстове за текущи и вече реализирани проекти по различни оперативни програми или с друго донорско и европейско финансиране.  

Авторските разработки, представящи успешни бенефициенти, са базирани на посещения и срещи с тях и на разказите им за постиженията и предизвикателствата, пред които се изправят в работата си по проекти. Всеки текст се онагледява със снимки, които се правят на място.

Освен за добри практики, ОИЦ-Варна публикува информация и за актуални възможности за финансиране, както и обобщения и анализи за броя и стойността на проектите, които се изпълняват на територията на Област Варна по различните оперативни програми. Текстовете на центъра провокират и медийното внимание и често намират място в местни и национални информационни сайтове и агенции.

Сред читателите на Фейсбук групата на ОИЦ-Варна, които вече наброяват 2319 души, най-голям интерес предизвикват публикациите, свързани с нови възможности за европейско финансиране. На внимание се радват и авторските разработки, отразяващи успешни бенефициенти като пример за добра работа по европроекти. Публикациите на ОИЦ-Варна се следят и от българи в чужбина, тъй като в групата в социалната мрежа членуват хора от Германия, Великобритания, Австрия, Белгия, САЩ, Нидерландия, Русия, Испания и Турция.

Категории