нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

14 ВАРНЕНСКИ ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС

 

14 варненски проектни предложения са одобрени и класирани в Кампанията „За чиста околна среда – 2020“, която се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Финансиране в размер до 10 000 лв. ще получат седем проекта на общини и кметства от Област Варна – „Изграждане на кът за отдих и игри в центъра на с. Левски“ на суворовското кметство Левски, „Изграждане на зона за отдих, почивка и забавление на населението и гости на с. Изгрев, общ. Суворово“ на кметство Изгрев в Суворово, „Обновяване на детска площадка и кът за отдих в кв. Повеляново, гр. Девня“ на Община Девня, „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна“ на Община Аврен, „Почистване на пространството около централното дере в гр. Дългопол и изграждане на зелени площи със зони за отдих“ на Община Дългопол, „Зелен кът за отдих в гр. Долни чифлик“ на Община Долни чифлик и „С любов към родното село“ на провадийското кметство Блъсково.

С финансиране до 5 000 лв. ще бъдат осъществени проектите на три учебни заведения. СУ „Климент Охридски“ в гр. Аксаково ще получи подкрепа за проекта си „Движение за здраве“. Ще бъде подпомогнат проектът на ОУ „Черноризец Храбър“ в гр. Варна, наречен „Моят приятел от ОУ “Черноризец Храбър“, гр. Варна“. Одобрено е и проектното предложение на ОУ „Климент Охридски“ във вълчидолското село Стефан Караджа – „Класна стая на открито от ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол“.

До 5 000 лв. ще получат и четири детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ „Слънце“ в с. Михалич, общ. Вълчи дол, ДГ „Първи юни“ и Детска кухня, гр. Бяла, както и детските градини „Щастливо детство“ и „Първи юни“ в дългополските села Медовец и Партизани.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на

дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Категории