нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ВАРНЕНСКА ФИРМА СИ КУПИ МОДЕРНА ТЕХНИКА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Варненската фирма „ДЕСПАС“ ООД повиши своята ресурсна ефективност с реализирането на проекта „Ефективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД“. Той е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата му стойност е 835 000 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на фирмата чрез внедряване на нови технологични решения, пилотни за България, които представляват производствена иновация.

С европейските средства е закупена, монтирана и въведена в експлоатация линия за интелигентно автоматизирано производство на кухненски мебели от дървесина. Техниката се състои от мултифункционален робот и кантираща машина. Внедряването й води до намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция и ефективно управление на отпадъците. Модерното оборудване осигурява интелигентно автоматизирано производство чрез единен софтуер за управление и бар код система. Включената към линията аспирационна система спомага за намаляване на количеството вредни емисии, отделяни в атмосферата, и оказва положителен ефект върху опазването на околната среда.

Проектът е стартирал на 23.11.2018г. и е приключил на 4.06.2020г.

 

Категории