нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СУВОРОВО ПО ЕВРОПРОЕКТ

Във връзка с пандемията от COVID 19 Община Суворово мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги, които предоставя на нуждаещи се лица, чрез проекта “Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и е на стойност 58 860 лв.

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

По проекта ще бъде извършен подбор на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от корона вируса. Наетите ще оказват подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и възрастни в риск - които са в зависимост от грижи поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, лица, поставени под карантина във връзка с COVID 19. За целта Община Суворово е обявила прием за набиране на потребители на социалните услуги.

Проектът е стартирал на 18.05.2020г. и ще продължи до 31.12.2020г.

 

 

Категории