нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Областният информационен център-Варна се включи в кръгла маса по проекта „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение“. Дискусията се проведе в заседателната зала на Община Белослав, която е партньор по проекта. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 51 116,40 лв. Бенефициент е фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“. Основната цел е засилване на гражданското участие и капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение.

По проекта са направени проучвания на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Анализирано е как чуждият опит би могъл да се пренесе на местно ниво. След провеждане на обществено обсъждане сред граждани и неправителствени организации, са изготвени оценка и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в процесите на формулиране на политики и законодателство, както и в управлението на Община Белослав.

Проектът е стартирал на 27.12.2018г. и приключва на 27.06.2020г.

 

 

Категории