нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 Областният информационен център-Варна се включи в събитие по проекта „Варненска академия за младежко предприемачество“. Той се реализира от асоциация „Образование, иновации, развитие“ с финансовата подкрепа на Община Варна. Идеята на проекта е да се стимулират предприемаческият дух, лидерските умения и бизнес комуникациите у младите хора. За целта ще бъдат проведени безплатни обучения по интерактивни модули, свързани с работа в екип, управление на конфликти, компютърен дизайн, цифрова фотография, лидерство, предизвикателства в мениджмънта и маркетинга, бизнес комуникациите. Обучители ще станат доказани експерти в науката и бизнеса. След подбор ще бъдат формирани две целеви групи от ученици, студенти и млади предприемачи. Предвиждат се посещения в браншови камари и работа в бизнес среда. В рамките на проекта ще се проведе и конкурс „Млад предприемач и мениджър на годината – 2020“.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова ще участва в работата по проекта с представяне на възможности за подпомагане развитието на младите хора от малките населени места, активното им включване в процесите на вземане на решения, осигуряване на равен достъп до качествено образование и работни места в селските райони. Проектът е с продължителност пет месеца. Той е стартирал през май и ще продължи до октомври тази година.

По време на срещата бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи и сътрудничество между ОИЦ-Варна и неправителствената организация. Присъстващите бяха запознати с дейността на центъра и услугите, които предоставя.

Категории