нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ, ПОСВЕТЕН НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

 

Областният информационен център-Варна се включи в среща по проекта „Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”-SinCE-AFC. В събитието, което се проведе в Девня, участваха представители на малки и средни предприятия и други заинтересовани. Проектът се финансира от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 1 519 940 евро. Той включва сътрудничество между 9 организации от 7 европейски държави. Водеща е Агенцията за развитие на местните власти в Източен Солун – Гърция, а Община Девня е партньор по проекта.

В основата му е концепцията за кръговата икономика, която включва възможности за използване на отпадъците и влагането им в други производствени вериги, като по този начин се предлага по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и иновативен екологичен подход. SinCE-AFC има за цел да подобри връзката между МСП в селското стопанство, които са ангажирани с производството, преработката, опаковането, дистрибуцията и крайното потребление, както и разработването на иновативни начини за по-добро адаптиране към регионалната икономика. Партньорите по проекта изследват ефективни и  иновативни практики чрез междурегионални тематични събития, посещения, работни срещи, свързани с подобряване и подпомагане на иновациите на МСП.

По време на информационната среща бяха представени добри практики в кръговата икономика от Болоня (Италия), които биха могли да се приложат у нас. Представители на девненските предприятия „Агрополихим“ АД и „Девня Цимент“ АД споделиха своя опит и постижения в сферата.

Проектът е със срок на изпълнение от 2019 до 2023г.

Категории