нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ВАРНЕНСКА ФИРМА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

 

               Варненската фирма „Инхом“ ООД си закупи съвременна техника по проекта BG16RFOP002-2.027-0002-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ИНХОМ ООД“. Той е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 103 210 лв. Проектът, който е подаден към МИГ „Аврен-Белослав“, вече е изпълнен. Основната му цел е повишаване на производителността и експортния потенциал на предприятието.

               Фирмата, чиято производствената база се намира в Белослав, е закупила по проекта и въвела в експлоатация електрическа пещ. Тя се захранва от наличната фотоволтаична система и може да работи с рециклирани отпадни суровини и бракувана продукция. С помощта на новата пещ фирмата произвежда стъклени сувенири от отпадъчно стъкло и има възможност да увеличи своята производителност от 10 400 броя на година до 23 400 броя три години след приключване на проекта. По този начин се повишава производственият капацитет на „Инхом“ ООД без това да влияе негативно върху околната среда и без да расте консумацията на електроенергия.

               Целите, които са постигнати с реализирането на проекта, са: внедряване на съвременна технология, позволяваща влагане на отпадъци като суровина в ново производство, повишен производствен капацитет и експортен потенциал, пряк екологичен ефект върху природните ресурси. Създадено е и ново работно място.

Проектът е стартирал на 8.03.2019г. и приключва на 8.09.2020г.

Категории