нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С ПОДКРЕПАТА НА ОПРЧР РАЗШИРЯВАТ ОБХВАТА НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ

 Община Дългопол, в партньорство с Община Бяла, подписа допълнително споразумение по проект по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“. Финансирането е осигурено от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Допълнителните средства, предвидени за разходи при предоставяне на патронажите грижи, са в размер на 68 120, 64 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца, считано от 2.10.2020г. 49 души от Дългопол, получаващи подкрепа в домашна среда, ще бъдат обхванати от проекта. Мобилен екип от специалисти - медици и домашни помощници, по график ще посещава потребителите в домовете им, в зависимост от установените потребности. Предоставяните услуги са безплатни за участниците в целевата група.

Към момента Община Дългопол предоставя здравно-социални услуги до 2 часа на ден на 67 потребители.

Категории