нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЪВ ВАРНА С НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ В АВТОПАРКА СИ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Центърът за спешна медицинска помощ във Варна получи още една нова линейка. С помощта на европейско финансиране, през тази и миналата година са осигурени общо 9 линейки за областта. Медиците очакват още 4 нови линейки, като целта е подобряване на качеството и безопасността при оказване на спешна медицинска помощ на нуждаещите се в цяла Варненска област.

Закупуването на специализираните превозни средства е в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общата стойност на проекта, който се реализира на територията на цялата страна, е 163 897 815, 62 лв. Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Целта е осигуряване на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на България и на пребиваващите на нейната територия. Проектът обхваща не само доставката на общо 400 оборудвани медицински превозни средства, а и строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ и модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане.

Филиалите за спешна помощ във Варненско, обхванати от проекта на здравното министерство, са в общините Варна, Бяла, Провадия, Белослав, Дългопол, Аксаково, Девня, Долни чифлик и Вълчи дол. Инфраструктурно ще бъдат подпомогнати варненските болници „Св. Марина“ и „Св. Анна“.

Крайният срок за изпълнението на дейностите по проекта е 23 октомври 2021г.

 

 

 

Категории