нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЕВНЯ

ОИЦ-Варна проведе информационна среща с потенциални бенефициенти в Община Девня, в която се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани.

По време на събитието беше представена дейността на Областния информационен център-Варна и услугите, които предоставя. Аудиторията бе запозната с актуални възможности за европейско финансиране.

Интерес беше проявен към процедурата „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., която цели предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите чрез осигуряване на детски кътове на работното място.

Представители на местни фирми отправиха въпроси за очакваните процедури по ОПИК, свързани с подпомагане на малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от пандемията: „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По време на срещата бяха коментирани и теми, касаещи новата МФР и очакванията за следващия програмен период 2021-2027г. Всички присъстващи получиха материали, които издава Областният информационен център-Варна.

 

 

Категории