нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ ФОКУС ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ПОДКРЕПАТА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ПО ОПРР

 

Областният информационен център-Варна се включи във фокус група на тема „Оценка на подкрепата за градско развитие по ОПРР 2014-2020 за Община Варна“. По време на събитието, което се проведе онлайн, беше представен обхватът на подкрепата по ПО 1 на оперативната програма и проектите по различни инвестиционни приоритети, които са изпълнени или предстои да се реализират.

Бяха коментирани проекти на местната администрация, които са получили най-голямо одобрение от жителите на Варна. Пример за висок обществен интерес бе даден с реализацията на проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Участниците в срещата обсъдиха очакванията за настоящия програмен период 2021-2027г. и Програмата за развитие на регионите. Те се обединиха около мнението, че Община Варна трябва да фокусира усилията си върху създаване на инфраструктура, свързана с развитие на бизнеса и стимулиране на икономическия растеж, и да работи по проекти, носещи добавена стойност.

По време на събитието бяха дадени и препоръки, касаещи работата през настоящия програмен период. Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова подчерта, че са нужни прецизни разяснения относно взаимодействието на градските клъстери в обхвата на Приоритет 1, бюджетът на които би трябвало да е фиксиран според типа проекти. Според нея в рамките на Интегрираните териториални инвестиции би било добре да се изясни точно начинът, по който ще си партнират бизнесът и общините, за да има ефект от инвестициите. Д-р Николова припомни и новите функции, които ще изпълняват звената за медиации и за публични консултации към Регионалните съвети за развитие.

 

Категории

Top