нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ СЪХРАНЯВАТ ТРАДИЦИИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ВЕТРИНО 

 

Културно-историческото наследство в Община Ветрино ще бъде съхранено с изпълнението на проекта „Развитие, обогатяване, утвърждаване и популяризиране на фолклорното и етнографско културно наследство във Ветрино“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“. Проектът е на стойност 45 071, 60 лв. Бенефициент е Народно читалище „Просвета-1905“.

               С европейските средства ще бъдат закупени носии за колективите към читалището в село Ветрино, обезпечаващи провеждането на различни културни събития. Проектът предвижда и доставка на оборудване за етнографската му сбирка, което ще спомогне подрастващите, младите хора и гостите на общината да могат да усетят духа на миналото. Ще бъдат изработени и брошури, описващи народните традиции.

               Проектът ще допринесе за опазване и развитие на културно наследство, възраждане на местния фолклор, история, традиции и бит. Това ще спомогне за привличане на туристи и разнообразяване на възможностите за заетост в общината.

  Проектът е стартирал на 10.03.2021г. и ще продължи до 30.06.2023г.

 

Категории

Top