нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ВСУ С ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „ЕРАЗЪМ“

Европейската комисия присъди Харта за висше образование „Еразъм“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2021 - 2027 година. Документът бе подписан от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков в навечерието на отбелязването на 30-годишнина на най-голямото частно висше училище в България. Университетът подписва за втори пореден път „Еразъм“ харта за висше образование за нов седемгодишен период.

През последните 14 години повече от 350 студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ са участвали в практики или обучения по програмата. Над 160 преподаватели са посетили 40 европейски университета, а 76 служители на висшето училище са обменили опит със свои колеги от Стария континент. През последните седем години университетът е посрещнал над 200 студенти, 60 преподаватели и служители от различни държави в Европейския съюз.

Хартата за висше образование „Еразъм“ на ЕК осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше учебно заведение може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“. Връчването на Хартата е необходимо условие за всички университети, установени в държави по програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“.

Категории

Top