нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 ПО ПРОЕКТ РЕМОНТИРАТ ДЕТСКА ГРАДИНА В СУВОРОВО

 Забавачница в Суворово ще бъде изцяло обновена с европейски средства по проекта „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони“ 2014 - 2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 940 803, 78 лв. Бенефициент е Община Суворово.

За извършване на строително-монтажните дейности вече е избрана фирма изпълнител. Те ще обхванат корпуси А, Б и В на сградата. Предвидени са подмяна на покривните конструкции и водоотвеждащите елементи, възстановяване на външна топлоизолация и мълниезащитната инсталация, боядисване на фасади, обновяване на мокрите помещения (тоалетни, помещения за раздаване на храна и др.), подмяна на подовите настилки, вътрешна дограма, фаянс и теракот. По проекта ще бъдат монтирани пожароустойчиви врати и евакуационно осветление. Електрическите табла в сградата ще бъдат подменени. Оградата по северната граница на терена ще бъде възстановена. Предвижда се благоустрояване на околното пространство, ремонт и оборудване на детските площадки. Ще се определят места за поставяне на пейки и кошчета и ще се осигури равномерно оттичане на повърхностните води от дворното пространство (вертикална планировка).

Проектът е стартирал на 15.09.2020г. и ще продължи до 15.09.2023г.

 

Категории

Top