нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ СЪЗДАДОХА КАТАЛОГ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ И СПРАВОЧНИК ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

 

Онлайн каталог за зелен туризъм и виртуален справочник за културно – историческо наследство вече са достъпни за ползване. Те са изготвени по проекта „Зеленият туризъм и историческото наследство като предпоставка за развитие на Черноморския регион – GreeTHIS“. Той се финансира от СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“. Водеща е Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), а партньори по проекта са организации от Молдова, Украйна, Гърция, Грузия и Румъния.   

Основната цел е да се насърчи развитието на екологичния и културен туризъм в Черноморския регион чрез популяризиране на знания за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни.

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен инструмент в помощ на бизнеса, вземащите решения на местно ниво, заинтересовани страни и участници в сферата на туризма в страните от Черноморския басейн. Каталогът обхваща производители и доставчици на енергийни услуги и продукти, както и практични решения за иновативни енергийно ефективни технологии, приложени в защитени и културно-исторически сгради в шестте страни - участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще послужи за изграждане на по-добър имидж на производителите и доставчиците на продукти и услуги, за популяризиране на културно-историческите обекти и привличане на по-голям брой туристи в Черноморския регион.

Виртуалният справочник VR Guide е интерактивен инструмент за популяризиране на обекти и паметници на културното наследство в черноморските страни - партньори по проект GreeThis. Виртуалното ръководство предоставя възможност на посетителите да намират сайтове и допълнителна информация, да направят виртуална обиколка на избрани обекти и да научат тяхната история.

Проектът е стартирал на  23.10.2018г. и е продължил до 22.04.2021г.

 

Категории

Top