нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ФИРМА В ДОЛНИ ЧИФЛИК ЩЕ ВНЕДРИ МОДЕРНА ТЕХНИКА В ПРОИЗВОДСТВОТО СИ

 

Фирма в Долни чифлик ще си закупи нова техника и ще модернизира производството си с изпълнението на проекта „Подобряване на производствения капацитет на „МУТА 1“ ЕООД, чрез закупуване на ново високотехнологично оборудване водещо до подобряване на ресурсната ефективност и повишаване на производителността“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 2. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общият бюджет на проекта е 377 776, 60 лева. Бенефициент е „МУТА 1“ ЕООД - с. Гроздьово, Община Долни чифлик.

Фирмата е специализирана в изработката на сечива и инструменти - строителни колички, лопати, мотики, стъргала за лед и др. Към момента производството се осъществява с универсални машини и приспособления за ръчна работа. Целта на проекта е да се подобрят производственият капацитет и ресурсната ефективност, да се повиши качеството на продуктите на „МУТА 1” ЕООД и да се създадат условия за експортен потенциал чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване.

С европейските средства ще бъде доставена модерна техника за автоматизиране на обработката: автоматична машина за огъване на тръби, CNC машина за плазмено рязане с една станция, отрезна машина, ексцентрик преса, хидравлична преса, апарат за електросъпротивително заваряване и водоохладителна система, МИГ/МАГ инверторен полуавтомат за заваряване, електромеханична гилотина, линия за производство на водосъдържатели, компресор и дизелов мотокар.

Продължителността на проекта е 18 месеца.

Категории

Top