нашите сайтове english

Структура

 • Кмет

  • Заместник - кметове

  • Секретар

  • Главен архитект

   Лидия Цекова – Главен архитект

  • Служител по сигурността на информацията

  • Длъжностно лице по защита на личните данни

  • Звено за вътрешен одит

  • Отдел “Вътрешен контрол”

  • ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА”

   • Дирекция “Канцелария на общински съвет” - на пряко подчинение на Председателя на Общински съвет

    • ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

    • ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”

     • ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

      • ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО –НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

      • ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ И САНКЦИИ”

      • ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

       • ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”

        • ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

         • ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”

          • ДИРЕКЦИЯ "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

          • СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

          • ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

           • ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

            • ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ”

             • ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

              • ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

               • ДИРЕКЦИЯ “ТУРИЗЪМ”

                • ДИРЕКЦИЯ “КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ”

                 • ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

                  • ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ”

                  • ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

                  • ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

                   • ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

                   Top