нашите сайтове english

Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Варна

ПОКАНА

 

Областен информационен център - Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, Ви кани на публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“.

Събитието ще се проведе от 14:00 часа на 14 март /четвъртък/ 2024 г. в Юнашки салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1.

Община Варна е водещ партньор в КИТИ. Концепцията включва 12 проектни идеи на общо 11 партньори. В изпълнението ще участват детска градина, училища, университети, бизнес и общински администрации на територията на една градска община - Варна, и на две селски - Аксаково и Шабла. Сред планираните дейности са реставрация на археологически обекти, ремонт на Летен театър-Варна, обновяване на медицинска апаратура, мерки по енергийна ефективност, опазване на околната среда и превенция от наводнения, изграждане на туристическа инфраструктура и др.

Всеки заинтересован може да се запознае с концепцията тук https://varna.bg//upload/12880/КИТИ_Варна_Аксаково_Шабла_final.pdf

Препоръки и възражения по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://forms.gle/158LQbJdoDbXNPhd6, както и на електронната поща на ОИЦ-Варна oic_varna@abv.bg, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

 

Описание на  Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Варна

Презентация на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион

Покана за публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион

    Top