нашите сайтове english

Дирекция "Европейски и национални оперативни програми"

Дирекция "Европейски и национални оперативни програми"

Дирекция „Европейски и национални оперативни програми “е част от общата структура на Община Варна и се състои от  два отдела - отдел „Програми и проекти“ и отдел „Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие“.

Функциите на дирекцията включват координиране, подготовка и представяне на общински проекти за финансиране от европейски програми, други международни финансови инструменти, от национални оперативни програми. Подържа се регистър на изпълняваните и приключили проекти, които се финансират от национални оперативни програми. Дирекцията координира работата по осигуряване на устойчивост на резултатите от реализирани вече инфраструктурни проекти, изготвя бюджетни прогнози за проектите, които са в процес на подготовка за подаване за оценка и финансиране. Структурата е ангажирана с организацията, координацията и разработването на Плана за интегрирано развитие на общината.

Top