нашите сайтове english

ОП "ДДД"

ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна”  е специализирано звено на Община Варна за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общински обекти /административни сгради, училища, детски градини, ясли, паркове, алеи, междублокови пространства, спортни и детски площадки и др./ и на извънобщински обекти по договори или по заявка на частни юридически и физически лица.

Top