нашите сайтове english

Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

    Top