нашите сайтове english

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг

    Top