нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 777

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
601   Валентина Кирилова Иванова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Здравеопазване и репродуктивно здраве" 5.5.2023
602   Диана Димитрова Коева   Хранителен комплекс Старши счетоводител 5.5.2023
603   Росица Димитрова Цонева   ОМД Старши счетоводител 5.5.2023
604   Тодорка Иванова Кондева    ОМД Старши счетоводител 5.5.2023
605   Иринка Георгиева Найденова   Детска ясла №5 ,,Чуден свят’’ директор 5.5.2023
606   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 5.5.2023
607   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   5.5.2023
608   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  5.5.2023
609   Златина Илиева Илиева   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     5.5.2023
610   Христина Йорданова Христова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.5.2023
611   Биляна Димитрова Дражева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.5.2023
612   Богданка Недялкова Генкова   ГД№3"Звездичка" директор 5.5.2023
613   Анна Стойчева Стойкова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.5.2023
614   Станислава Руменова Илиева   МД Директор  5.5.2023
615   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 5.5.2023
616   Елена Илиева Германова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 5.5.2023
617   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Гл. инспектор   5.5.2023
618   Росица Минчева Радева   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 5.5.2023
619   Петя Цветанова Петрова   ПНО Главен юрисконсулт 5.5.2023
620   Мария Цветанова Петрова-Минчева    АГУП Началник на отдел 5.5.2023
621   Жени Симеонова Хинтоларска   ДГ№43"Пинокио" директор 5.5.2023
622   Венелина Желева Бозукова   ДГ№47"Люляче" директор 5.5.2023
623   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 9.5.2023
624   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 9.5.2023
625   Николай Владимиров Кърджиев   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Училищна превенция" 9.5.2023
626   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Регулация" 9.5.2023
627   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 9.5.2023
628   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 9.5.2023
629   Даниела Красенова Зандова   КОБС Гл. експерт "Информационни системи" 9.5.2023
630   Василена Бисерова Вълкова   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 9.5.2023
631   Петя Йорданова Любчева   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превантивно информационен център" 9.5.2023
632   Елза Димитрова Харалампиева   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности" 9.5.2023
633   Нина Златева Петрова   СПОРТ Старши счетоводител 9.5.2023
634   Данчо Станимиров Илиев   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 9.5.2023
635   Пенка Пейкова Анастасова   СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 9.5.2023
636   Галина Тошкова Георгиева    СПОРТ Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 9.5.2023
637   Мила Дианова Цонева    СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности" 9.5.2023
638   Татяна Вълчева Константинова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 9.5.2023
639   Борислав Василев Станчев   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенции" 9.5.2023
640   Женя Добрева Петкова   Детска ясла №9 ,,Детелина’’ директор 9.5.2023
641   Геновева Христова Рагьовска-Монова   Детска ясла №14 ,,Звънче’’ директор 9.5.2023
642   Биляна Антимова Якова-Атанасова   Проект Ръководител 9.5.2023
643   Роза Маринова Добрева    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 9.5.2023
644   Елица Илиева Тодорова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 9.5.2023
645   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 9.5.2023
646   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 9.5.2023
647   Татяна Нейчева Георгиева    ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 9.5.2023
648   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 9.5.2023
649   Сибила Евгениева Марчева   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 9.5.2023
650   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 9.5.2023
651   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 9.5.2023
652   Петранка Дойчева Атанасова    Хранителен комплекс Заместник управител 9.5.2023
653   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен комплекс Главен счетоводител 9.5.2023
654   Небахат Нефет Кадир   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2023
655   Стефка Веселинова Кателиева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2023
656   Неда Анастасова Янкова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2023
657   Людмила Илиева Дикова   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 10.5.2023
658   Иван Луканов Славов   ИИБ Началник на отдел 10.5.2023
659   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор 10.5.2023
660   Виктор Иванов Константинов   ФИБ Мл. експерт "Бюджет" 10.5.2023
661   Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 10.5.2023
662   Татяна Димитрова Янчева   ФСД Старши счетоводител 10.5.2023
663   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 10.5.2023
664   Димитър Николаев Колев   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивно информационен център" 10.5.2023
665   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 10.5.2023
666   Катя Николова Момчилова   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 10.5.2023
667   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 10.5.2023
668   Жанета Огнянова Байчева    ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 10.5.2023
669   Галина Миткова Димиева   ДГ№11"Незабравка" директор 10.5.2023
670   Любомира Сергеева Комитска    Комплекс за социални услуги за деца и семейства директор 10.5.2023
671   Даниела Иванова Биячева    СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 10.5.2023
672   Валентина Христова Велкова   СПОРТ Главен счетоводител 10.5.2023
673   Дияна Тодорова Дянкова-Белева   Комплекс за социални услуги за деца и младежи директор 10.5.2023
674   Ренета Димова Панайотова   УЧРАУ гл. специалист АО 10.5.2023
675   Милко Минков Лалев   ОП ТАСРУД Директор  10.5.2023
676   Марко Петров Марков    Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица директор 10.5.2023
677   Добромир Лалев Досев   ПРЕВЕНЦИИ Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 10.5.2023
678   Стефка Георгиева Господинова   ФИБ Директор 10.5.2023
679   Ирина Енчева Георгиева   ДГ№4"Теменужка" директор 10.5.2023
680   Марияна Великова Христова   Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания директор  10.5.2023
681   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Началник на отдел 10.5.2023
682   Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Мл. експерт "Озеленяване" 10.5.2023
683   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 10.5.2023
684   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 10.5.2023
685   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 10.5.2023
686   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 10.5.2023
687   Кристина Илиева Статкова   ДГ№35"Детска радост" директор 10.5.2023
688   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 10.5.2023
689   Анна Миленова Желева   ОП ДДД главен счетоводител 10.5.2023
690   Силвестър Альошев Асенов   ИИБ Мл. експерт "ВиК" 10.5.2023
691   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 10.5.2023
692   Петранка Димитрова Петрова   ДГ№49"Боров кът" директор 10.5.2023
693   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник на отдел 10.5.2023
694   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 10.5.2023
695   Елка Йорданова Апостолова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2023
696   Мария Росенова Иванова   КДР Ст. експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 10.5.2023
697   Жасмина Георгиева Станчева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 10.5.2023
698   Станислава Димова Йорданова    КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 10.5.2023
699   Галина Йорданова Узунова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 11.5.2023
700   Надежда  Илкова Иванова   ДГ№19"Славейче" директор 11.5.2023
701   Маринела Колева Петкова   ДГ№7"А.С.Пушкин" директор 11.5.2023
702   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 11.5.2023
703   Рада Филипова Николова   ДГ№15"Гълъбче" директор 11.5.2023
704   Виолета Веселинова Илиева   Детска ясла №6 ,,Мечо Пух’’ директор 11.5.2023
705   Славина Иванова Жекова   ОИЦ експерт "Комуникации и информация" 11.5.2023
706   Виктория Мирославова Маринова   ОИЦ управител 11.5.2023
707   Георги Бориславов Желязков   ЕООС Специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 11.5.2023
708   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник на отдел 11.5.2023
709   Кристиан Антонов Димитров   СПОРТ Директор 11.5.2023
710   Георги Савов Арнаудов   СПОРТ Гл. експерт "Спортни клубове" 11.5.2023
711   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 11.5.2023
712   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 11.5.2023
713   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел 11.5.2023
714   Елена Светлозарова Димова   ИИБ Гл. експерт "Управление на екологични проекти"   11.5.2023
715   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 11.5.2023
716   Симона Ивайлова Трифонова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.5.2023
717   Диляна Маринова Вълкова   УС Старши експерт "Управление на собствеността"  11.5.2023
718   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 11.5.2023
719   Иванка Колева Стоянова   ОП Зоопарк СЦ Директор 11.5.2023
720   Мария Стоянова Димова    ПНО Главен юрисконсулт 11.5.2023
721   Венета Николова Вълканова   ДГ№13"Мир" директор 11.5.2023
722   Христина Любомирова Манолова    ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 11.5.2023
723   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 11.5.2023
724   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 11.5.2023
725   Христо Петров Недев   ССИ Служител по сигурността на информацията 11.5.2023
726   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  11.5.2023
727   Атанаска Владимирова Тодорова   ОСИСД Главен юрисконсулт 11.5.2023
728   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор 11.5.2023
729   Наталия Атанасова Божидарова   КК Гл. експерт "Връзки с обществеността" 11.5.2023
730   Камелия Кънчева Месчиян   Детска ясла №11 ,,Иглика’’ директор 11.5.2023
731   Александър Драгомиров Драгнев   УСКОР Директор 11.5.2023
732   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 11.5.2023
733   Димитричка Петрова Панчева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Финанси" 11.5.2023
734   Нели Вълева Пейкова   Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ директор 11.5.2023
735   Елена Любчева Панайотова    ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 11.5.2023
736   Теодора Йовчева Тодорова    ФСД Старши счетоводител 11.5.2023
737   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  11.5.2023
738   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 11.5.2023
739   Михаила Иванова Иванова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 12.5.2023
740   Нели Маринова Янева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 12.5.2023
741   Йоанна Христова Недева    ОМД Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 12.5.2023
742   Венцислав Недялков Младенов   ОП Спорт Варна Директор 12.5.2023
743   Янислава Иванова Георгиева   ОП Спорт Варна главен счетоводител 12.5.2023
744   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 12.5.2023
745   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 12.5.2023
746   Сирануш Гарабед Агопова   ДГ№10"Карамфилче" директор 12.5.2023
747   Рада Желязкова Момакова   ОПИП Главен счетоводител 12.5.2023
748   Боряна Крумова Петрова   ОП ТАСРУД Главен счетоводител 12.5.2023
749   Мартин Петров Андонов   УСКОР Началник на отдел 12.5.2023
750   Йорданка Илиева Бонева   ОП КДХ Главен счетоводител 12.5.2023
751   Гергана Пламенова Янкова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 12.5.2023
752   Атанас Пламенов Харизанов   ЕООС Инспектор "Управление на отпадъците" 12.5.2023
753   Ивелина Стефанова Илиева   ЕООС Началник на отдел 12.5.2023
754   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 12.5.2023
755   Даниела Михова Колева - Димитрова   ОП КДХ Директор 12.5.2023
756   Живко Георгиев Хаджиев   МД Главен юрисконсулт 12.5.2023
757   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 12.5.2023
758   Галина Иванова Райкова   ДГ№37"Пламъче" директор 12.5.2023
759   Павлина Жекова Димова   ФИБ Гл. инспектор "Общински ООД" 12.5.2023
760   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел 12.5.2023
761   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     12.5.2023
762   Валентина Тончева Ганева   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 12.5.2023
763   Миглена Йовчева Йонкова    КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 15.5.2023
764   Силвия Неделчева Йоргакиева   ПНО Юрисконсулт 15.5.2023
765   Полимира Парашкевова Тодорова   МД главен инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.5.2023
766   Веселина Огнянова Карагьозова   ЕООС Гл. експерт "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 15.5.2023
767   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 15.5.2023
768   Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 15.5.2023
769   Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 15.5.2023
770   Виктория Георгиева Ванева - Димитрова   ДГ№45"Морски свят" директор 15.5.2023
771   Диян Пенчев Дичев   КК Мл. експерт "Международно сътрудничество" 15.5.2023
772   Евелина Кирова Симеонова   ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 15.5.2023
773   Милена Руменова Недялкова   ЕООС Началник на отдел 15.5.2023
774   Петя Николова Димитрова    ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 15.5.2023
775   Нелия Жекова Жекова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 15.5.2023
776   Димчо Петров Терзиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 15.5.2023
777   Николай Людмилов Николаев   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 15.5.2023
    Top