нашите сайтове english

Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Изграждане на нови сгради за ОУ "Добри Чинтулов" и СУ на ХНИ „Константин Преславски“ - гр. Варна за осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.012-0004 „Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна

    Top