нашите сайтове english

Заместник - кметове

Диан Иванов, заместник –кмет

Диан Иванов e роден във Варна. Завършил е средното си образование в Първа езикова гимназия, профил английски език и висшето си образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Вписан е в Адвокатска колегия – Варна през 2004 г. Близо 20 години е управляващ съдружник на водещо адвокатско дружество. Член е на международните асоциации International Bar Association, Real Estate Committee, Managing partners Committee. Владее: английски, руски и немски език. Семеен. Баща на две деца.

Ресори:

Дирекция „Правно-нормативно обслужване“

Дирекция „Контрол и санкции“

Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“

Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“

ОП „Инвестиционна политика“

 

Приемен ден:

Всеки първи четвъртък от месеца от 14 ч.

Контакти:

e-mail: divanov@varna.bg
телефони: (052) 820 231

 

Павел Попов, заместник –кмет

Павел Попов е роден във Варна. Завършил е Първа езикова гимназия, впоследствие придобива магистърска степен по философия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е Фулбрайтов стипендиант в университета "Ню Скул" в Ню Йорк. Занимавал се е с предприемачество в сферата на информационните и комуникационни технологии. Бил е заместник- областен управител на Варненска област. Владее английски, руски и немски език. Семеен, с едно дете.

Ресори:

Дирекция „Образование и младежки дейности“

Дирекция „Култура и духовно развитие“

ОП „Комплекс за детско хранене“

 

Приемен ден:

Всяка първа и трета сряда от месеца

Контакти:

e-mail: ppopov@varna.bg
телефон: (052) 820 117

 

Илия Коев, заместник –кмет

Илия Коев е роден във Варна. По образование е магистър психолог. Има повече от 22 години професионален опит в менажиране на екипи и развиване на бизнес в областта на сигурността. Притежава допълнителни квалификации в сферата на икономиката, мениджмънта и строителството. Занимава се активно със спорт. Владее английски и руски език. Баща на две деца.

Ресори:

Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, дейност „Общински приемник за безстопанствени кучета“

Дирекция „Превенции“

Дирекция „Спорт“

ОП „Спорт – Варна“

ОП „Паркинги и синя зона“

ОП „Зоопарк – Спасителен център“

ОП „Управление на проекти и озеленяване“

 

Приемен ден:

Всеки последен петък от месеца

Контакти:

e-mail: ikoev@varna.bg
телефони: (052) 820 283

 

Снежана Апостолова, заместник –кмет

Снежана Апостолова e родена във Варна. Завършила е Първа езикова гимназия с немски език, впоследствие Икономическия университет във Варна. Има дългогодишен опит като мениджър в търговска компания, както и опит в сферата на авиацията в управление на екипи и проекти. Владее немски, английски, руски и испански език. Майка е на две деца.

Ресори:

Дирекция „Туризъм“, дейност „Туристически информационен център“

Дирекция „Социални дейности“, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – доставчици на социални услуги

Дирекция „Здравеопазване“

 

Приемен ден:
Всеки втори и четвърти вторник от месеца

Контакти:

e-mail:
телефон: (052) 820 328

 

Христо Рафаилов, заместник –кмет

Христо Рафаилов е роден във Варна. Средното си образование е завършил в Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ и висше в Икономическия университет във Варна. Той е с 21 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело. Заемал е мениджърски позиции във водещи банки. Също така е бил хоноруван асистент в катедра „Маркетинг“ в Икономическия университет. Владее английски език. Семеен, с две деца.

Ресори:

Дирекция „Финанси и бюджет“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Информационно и административно обслужване“

Дирекция „Местни данъци“

Дирекция „Екология и опазване на околната среда“

Дирекция „Управление на собствеността“, дейност „Хранителен комплекс“

ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“

ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

 

Приемен ден:
Всеки последен вторник от месеца

Контакти:

e-mail:
телефон: (052) 820 030

 

Пламен Китипов, заместник –кмет

Инж. Пламен Китипов е роден във Варна. Средното си образование е завършил в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ Варна и висше в ВИАС София. С над 30 години опит в строителното инженерство и ВиК сектора. Той е ръководил бизнес в инвестиционното проектиране с многобройни завършени проекти, включително като подизпълнител на най-големите проектантски, надзорни, строителни и инвестиционни компании у нас. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Бил е експерт в общинската и областната администрация. Владее английски и руски език. Семеен с две деца.

Ресори:

Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“

Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“

 

Приемен ден:

Всяка последна сряда от месеца

Контакти:

e-mail:
телефон: (052) 820 334

 

 

    Top