нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за промяна /в по-висока/ниска/ на определената категория на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ