нашите сайтове english

Секретар

Нора Момчева – Секретар

Ресор:

Дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги“

Контакти:

e-mail: nmomcheva@varna.bg

телефони: (052) 820 001;    факс (052) 820 002

Приемни дни:

всеки първи вторник от 14.00 до 16.00 ч.

    Top