нашите сайтове english

Секретар

Силва Крикорян – Секретар

Силвия Крикорян

Ресор:

Дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги“

Контакти:

e-mail: skrikoryan@varna.bg

телефони: (052) 820 001;    факс (052) 820 002

 

    Top