нашите сайтове english

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) 2021 – 2027 г. за 2021 – 2022 г.

    Top