нашите сайтове english

Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) 2021 – 2027 г.

Top